Skip to content

Creatief bezig zijn is goed voor het lichaam en geest!

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten, diensten en het geven van Workshops, kinderateliers & kinderfeestjes.

CreaDecoParty handelend onder de naam Crea Deco Party.
Hierna te noemen: CDP!
CreaDecoParty is gevestigd aan de:

Trezoriersdreef 73
2542 KP Den Haag
Nederland
0616280864

creadecoparty@outlook.com

Kvk nummer 74729772 Den Haag //
Btw nummer: NL184857855B01
Rekening: NL10 KNAB 0259 0853 67 // BICNUMMER: KNABNL2H

Versie geldig vanaf 01-04-2019

Index:
1= Algemeen
2= Prijzen
3= Betaling
4= Levering
5= Betalingsmethodes
6= Verzending – 6A.Verzending Ophalen
7= Onjuiste Bezorging
8= Aanbiedingen
9= Sale/ Retourneren
10= Retourrecht –
10A. Retourneren
11= Handmade Opdrachten
12= Afbeeldingen en Specificaties
13= Offertes Kinderfeestjes, Kinderatelier, Workshops
14= Overeenkomsten
15= Annulering Kinderfeestjes, Kinderatelier, Workshops
16= Overmacht/Annulering Kinderfeestje, Kinderatelier
17= Crea-ShopInShop
18= Herroepingsrecht
19= Toepasselijk recht
20= Overmacht
21= Aansprakelijkheid
22= Cookies
23= Klachten
24= Privacy Verklaring
25= Copyright
26= Bedrijfsgegevens

1.ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten, diensten en het geven van workshops, kinderateliers & Kinderfeestjes

De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van CDP.

CDP vindt het belangrijk om duidelijk te zijn tegenover de opdrachtgever.

Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar!

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. CDP behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door CDP erkend.
CDP garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2.PRIJZEN

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21 % BTW

3.BETALING

Bij een bestelling via de website dient de betaling direct te voldoen door een overboeking

per bank of iDeal. Bij het kopen van producten & diensten.

Bij fysieke verkoop, dient de betaling direct te voldoen door contanten, tikkie/betalingsverzoek en of betaling met de pinapparaat.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4.LEVERING

Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
Bestellingen worden verscheept via PostNL.

CDP is niet verantwoordelijk voor het verlies en/of beschadiging van de verzonden goederen via brievenbuspost en/ of pakketpost met track & trace code.
Alle op de aangeduide genoemde termijnen zijn indicatief.

Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

5.BETAALMETHODES

Je kunt kiezen om via iDeal of via een bankoverschrijving uw bestelling te betalen.

Bij fysieke verkopen onder andere: HANDMADE opdrachten, beurzen, markten, evenementen,

zijn de betaalmethodes; Contant, tikkie, betaalverzoek of pinapparaat.

6.VERZENDING/ 6A=VERZENDING OPHALEN bij CDP

Je bestelling wordt binnen 1 t/m 5 werkdagen verwerkt nadat je hebt betaald.

De bestelling wordt binnen 2 t/m 14 werkdagen ter post aangeboden.

De verzending van HANDMADE artikelen ter opdracht van de opdrachtgever wordt mondeling door CDP besproken. Dit kan van 2 t/m 30 dagen zijn..

PostNL verscheept onze pakketjes naar je toe.

De verzendkosten via brievenpost en inclusief Track &Trace code is € 4,25 in Nederland.

Tenzij PostNL de tarieven wijzigen dan wordt u op de hoogte gebracht.

Bij pakketpost en inclusief Track & Trace code is € 7,25 in Nederland.

Tenzij PostNL de tarieven wijzigen dan wordt u op de hoogte gebracht.

Bij een bestelling van € 75,00 of meer betaal je geen verzendkosten!

Je kunt via de Track & Trace code van PostNL online je bestelling volgen.

Verzendkosten naar België en Duitsland is op te vragen bij CDP.

CDP is niet aansprakelijk bij het te laat leveren van Post.nl!.

CDP, behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of slechts een

gedeelte van het bedrag uit te keren in een tegoedbon als het vermoeden bestaat dat het artikel is gebruikt of opzettelijk is beschadigd.

Wanneer de geleverde artikelen niet binnen de termijn van 14 dagen zijn

geretourneerd, geldt dat de zending door u is geaccepteerd. De regel retourneren vervalt per direct. Een defect ontvangen product dient direct na ontvangst per e-mail te worden aangemeld.

6A.VERZENDING OPHALEN

Ook is het mogelijk om de bestelling op te komen halen in Den Haag, Trezoriersdreef 73 en of tijdens een Beurs, Markten in Nederland en België.

Het ophalen gaat op afspraak!

Neem van te voren even telefonische contact met ons op en of e-mail ons.

7.ONJUISTE BEZORGING

Bij het plaatsen van uw bestelling dient u zelf zorg te dragen voor de vermelding

van het juiste afleveradres. Mocht u een verkeerd adres door hebben gegeven en de bestelling is al op de post en deze komt retour bij mij dan zijn de extra kosten die ik moet maken om de bestelling weer te verzenden voor de koper/opdrachtgever.

CDP, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het bezorgen van de

bestelling op een onjuist adres, wanneer dit het gevolg is van typefouten en/of

het invullen van onjuiste gegevens door de klant.

8.AANBIEDINGEN

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt CDP zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 7 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Mondelinge toezeggingen verbinden CDP slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Aanbiedingen van CDP gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

9.SALE / retourneren

CDP heeft regelmatig producten dat niet meer leverbaar zijn bij de leverancier maar en of er is geen vraag meer naar het product. De producten worden met een lagere prijs aangeboden.De Sale-Producten kunnen na aankoop maar binnen 14 dagen geretourneerd worden. Zie rubriek retourrecht & retourneren!

Na goede ontvangst wordt het volledige bedrag en verzendkosten vergoed en naar de koper/ opdrachtgever overgemaakt.

10.RETOURRECHT-10A/ RETOURNEREN

Het retourrecht geldt alleen voor ongebruikte artikelen welke in originele staat

verkeren en zijn voorzien van de originele verpakking met prijskaartje.

En inclusief een ingevuld retourformulier!

Bij iedere bestelling wordt er een retourformulier bijgeleverd!

Bestelde en geleverde producten kunnen tot 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd.
Na retournering wordt het productbedrag overgemaakt van de opdrachtgever.

(met uitzondering van de verzendkosten en eventuele overige kosten door bijv. schade).

10A.RETOURNEREN

Stap 1: Controleren

Zodra je bestelling geleverd is, inspecteer je de aankoop om te bepalen of het voldoet aan de overeenkomst. Als je besloten hebt dat de bestelling niet voldoet aan jouw wensen is dit geen probleem.

Stap 2: Melden retour

Je meld dit binnen 14 dagen na ontvangst door een e-mail te sturen naar creadecoparty@outlook.com met jouw gegevens, het ordernummer en het artikel dat je wilt retourneren.

Stap 3: Retour sturen

Binnen 14 dagen na aanmelding van de retour kun je de bestelling retourneren d.m.v.

de retourformulier.

DE RETOURFORMULIER ontvangt u vanaf 1 april 2020 bij u bestelling!

De Retourformulier is ook op te vragen via creadecoparty@outlook.com

Bij een product dat geretourneerd wordt zend je de retourformulier mee!

Bent u dit vergeten dan verzoek ik u om spoedig mogelijk CDP op de hoogte te stellen via emailadres creadecoparty@outlook.com

Alle producten moeten in nieuwe, ongebruikte staat verkeren inclusief labels en verpakkingen. Beschadigde en/of gebruikte items worden niet aanvaard.

De verzendkosten van de retourzending komen ten alle tijde voor rekening van de koper.

De kosten voor ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden in mindering gebracht op uw terugbetaling van de koper.

11.HANDMADE OPDRACHTEN

De opdrachtgever geeft de opdracht door aan CDP.

Voor een HANDMADE bestelling wordt verzocht om het bedrag per tikkie/betalingsverzoek en of per factuur per direct en binnen 24 uren te betalen.

De betalingen via een factuur moet binnen 24 uur betaald worden en via bankoverschrijving overgemaakt worden.

Vermeld hierbij het factuurnummer, o.v.v handmade bestelling + artikel benoeming?

De factuur wordt per bestelling mee verzonden.

De Algemene Voorwaarden is hier van toepassing.

12.AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

Alle afbeeldingen, producten, aanbiedingen, diensten, kinderfeestjes, workshops; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van CDP en of beurs, markt, fysieke verkoop, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

13.OFFERTES – Voor Kinderfeestjes, Kinderateliers & Workshops

Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard.

Alle offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

CDP is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij mondeling of schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

Offertes zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle van belang zijn de gegevens heeft verstrekt.

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Na akkoord van de offerte wordt de factuur aangemaakt, inclusief btw en verzonden.

Bij ontvangst van de factuur kinderfeestje wordt u verzocht om binnen 7 dagen

[voor datum kinderfeestje] de betaling over te maken.

14.OVEREENKOMST

Een overeenkomst tussen CDP en een klant komt tot stand nadat een bestelling, offerte opdracht door CDP op haalbaarheid is beoordeeld.
CDP behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

CDP zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CDP het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CDP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CDP worden verstrekt.

De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen door CDP van zijn mededelingen.

Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de aanvaarding daarvan, zullen de door CDP verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn geschied overeenkomstig de inhoud van de opdracht.

CDP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat CDP is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

15.ANNULERING van Workshops, Kinderfeestjes & Kinderateliers

Tot 72 uur vóór de workshop & Kinderfeest datum kan het aantal kinderen, volwassenen gewijzigd worden maar de tariefkosten wat per persoon geld voor een workshop, kinderfeest worden voor 100% vergoed, exclusief materiaalkosten en btw!

De wijziging van het aantal kinderen en volwassenen, de tarieven die daarvoor gelden, voor een workshop. Kinderfeestje worden vergoed, exclusief materiaalkosten en btw!

Het aantal wijzigingen worden bij elkaar opgeteld en teruggestort naar de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft daarbij ook de keuze om in plaats van teruggave tariefkosten voor een cadeaubon te kiezen.

De cadeaubon is te gebruiken voor alle producten en diensten van CDP.

Tot 48 uur vóór de Workshopdatum & Kinderfeest datum kan het aantal kinderen, volwassenen gewijzigd worden maar de tariefkosten wat per persoon geld voor een workshop, kinderfeest worden voor 50% vergoed, exclusief materiaalkosten en btw!

Het aantal wijzigingen worden bij elkaar opgeteld en teruggestort naar de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft daarbij ook de keuze om in plaats van teruggave tariefkosten voor een cadeaubon te kiezen.

De cadeaubon is te gebruiken voor alle producten en diensten van CDP.

Tot 24 uur vóór de Workshopdatum en Kinderfeest datum kan het aantal kinderen, volwassenen gewijzigd worden maar de tariefkosten wat per persoon geld voor een workshop, kinderfeest worden NIET vergoed.

Kinder-tieneratelier

Heeft u gereserveerd voor het Kinderatelier voor de Basisschool, BSO, Buurtcentrum, Wijkcentrum?

Tot 24 uur vóór het Kinder-tieneratelier wijzigingen in het aantal deelnemers dan wordt dit genoteerd, berekend en na elke per kalendermaand de tarief gelden per deelnemer retour gestort naar de opdrachtgever.

Zijn er binnen 24 uur voor het geven van het Kinder-tieneratelier wijzigingen in het aantal deelnemers dan zijn de kosten voor rekening van de opdrachtgever/ BSO, Buurtcentrum. Wijkcentrum.

De verschuldigde kosten/factuur voor workshops en kinderfeestjes in de Privésfeer, dienen minimaal 14 dagen van te voren bij geschreven te staan op de bankrekening van CDP.

Tot 24 uur voor het Kinderfeestje

De wijziging van het aantal kinderen kunnen worden doorgegeven via e-mail en of telefonisch. Doordat CDP kosten heeft gemaakt voor aanschaf van producten, afhuren van de locatie, en het verzorgen van drinken en lekkers worden de gemaakte kosten niet vergoed.

TOT 24 uur te annuleren als de JARIGE JOB ziek is geworden.

De datum wordt gewijzigd en gepland mits de AGENDA van CDP [binnen 3 maanden]

het toelaat.

De kosten voor de geannuleerde Kinderfeestje, door ziekte van de jarige job, kan niet verschuldigd worden maar wel kan de opdrachtgever gebruik maken van de kortingsbon twv Kinderfeestje in zijn totaliteit maar exclusief btw

16.OVERMACHT VAN ANNULERING Kinderfeestjes, Kinderatelier

Zijn er omstandigheden VÓÓR beide partijen, tussen de opdrachtgever en CDP, een grondig reden om het geplande Kinderfeestje te cancelen.

Reden zijn ziekte of overlijden!

Uiteraard gaan wij hier niet van uit!

1= Tussen beide partijen wordt er een alternatieve datum voor het kinderfeestje gepland.

2= Gaat de opdrachtgever niet akkoord dan ontvangt de opdrachtgever de tariefkosten voor het Kinderfeestje retour, exclusief materiaalkosten en btw.

Zie ook de rubriek = overmacht!

17.CREA- SHOPINSHOP

CDP, is origineel in het bedenken van een bijzonder concept op een webshop.

In dit geval op de WEBSHOP van CREADECOPARTY.

Graag geef ik de, Creatieve Collega, Webshops, Winkeliers de mogelijkheid om op mijn webshop hun producten te presenteren en te verkopen. Zie het als extra verkooppunt!

Doormiddel van jouw gepresenteerde producten kan jouw verkoop vermeerderen.

Via de menu kom je bij Crea-ShopInShop daar maak jij de keuze;

Het plaatsen van productfoto’s en teksten kosten een kleine bijdrage.

18.HERROEPINGSRECHT

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan CDP heeft teruggezonden is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij CDP. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt CDP er zorg voor dat binnen de

30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, inclusief verzendkosten, aan de afnemer wordt terugbetaald.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door CDP aangeboden (mobiele) netwerkoperators.

Op laatst genoemde diensten, waarbij CDP slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.
Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen.
-Goederen of diensten waarvan de prijs geboden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
-Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
-Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.
-Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
-De levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.

19.TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

20.OVERMACHT

CDP is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, nationale en internationale rampen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en beursorganisaties en/of fabrikanten van CDP alsmede van hulppersonen, ziekte van de beheerder van CDP en of personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. CDP behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is CDP gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Indien CDP bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

21.AANSPRAKELIJKHEID

CDP, is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de door

CDP, geleverde producten. CDP, kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van een vertraagde levering en / of typefouten of onjuistheden in een door de klant ingevulde tekst. De aansprakelijkheid van CDP, beperkt zich altijd tot het bedrag in tegoedbon van de verzonden factuur van de betreffende bestelling minus de verzendkosten.

22.COOKIES

Deze webshop gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger.

CDP gebruikt Cookies voor:

Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen.
Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies.
Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen.

23.KLACHTEN

Klachten over een levering, product of afhandeling moeten schriftelijk, per email op creadecoparty@outlook.com kenbaar gemaakt worden .
CDP streeft ernaar om iedere klacht binnen 14 dagen te behandelen en op te lossen.

Hierover wordt de klant schriftelijk per e-mail op de hoogte gebracht.

24.PRIVACY VERKLARING

Privacy verklaring van CDP, gevestigd in Den Haag, handelt alleen via de webshop, fysieke verkoop, beurzen, markten, evenementen, workshops, kinderateliers en kinderfeest.

CDP respecteert de privacy van alle gebruikers van haar beurs, webshop, markt, evenementen, fysieke verkoop, kinderfeest, kinderateliers, workshop en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om zo snel mogelijk alles snel te laten verlopen.

Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

CDP zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden bekendmaken en verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

25.COPYRIGHT

Alle beeldmateriaal en teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Alle rechten zijn voorbehouden. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (tekst en/of beeldmateriaal) van deze website, zonder schriftelijke goedkeuring van Monique Plugge, is niet toegestaan.

Wenst u een foto te gebruiken, neemt u dan contact op: creadecoparty@outlook.com

26.BEDRIJFSGEGEVENS

CreaDecoParty
0616280864
Trezoriersdreef 73
2542 KP Den Haag
Nederland
E-mail: creadecoparty@outlook.com

BANKREK.NUMMER: NL 10 KNAB 0259085367
BICNR: KNABNL2H